Nuvarande position: Hem>>Produkt

Ljus för artikulerande inspektion

Fem fördelar med produkter

  • LED-lampa för högsta effekt
  • möjliggöra inspektion i även de mest oåtkomliga och smala arbetsområdena
  • 360 Roterande
  • Inbyggd mental krok
  • kraftfull magnet

Produktinformation

Den snäva ljusultratunna konstruktionen gör det möjligt att utföra inspektioner på de mest otillgängliga och smala arbetsområdena.Detta gör att arbetet är idealiskt för mycket krävande och svåra inspektionsarbeten.


LED med hög effektivitet
Front COB LED tillhandahåller ljus med upp till 500lm
lysdiodtrålkastare med hög effekt kan användas som ficklampa för smala arbetsområden.


Flerfunktionell utformning
ljusglimt i mörker-fluorescerande reflektor gör att lyktan lätt kan lokaliseras i mörker
En ljuspunkt vrids en hel 360 grader för enkel hantering och lagring
En stark magnet gör det möjligt för lyktan att vara säkert fastsatt på vilken metallyta som helst.
En metallkrok som är monterad på botten kan roteras för att hänga och bära
Ljus blinkar som en lågeffektvarning innan batteriet tar slut.


Ljusets minnesfunktion
inställning registreras efter fem sekunder av aktivering
En inspelad inställning återkallas nästa gång anordningen aktiveras.


Förfrågan